Ayın Dosyası: İki/Çok Dilli Çocuk Yetiştirmek-1

Ayın Dosyası: İki/Çok Dilli Çocuk Yetiştirmek-1

Herkese merhabalar,

Hepimiz iki/çok dilli çocuklar büyüten anneleriz. Ve Fiyu Dergi'nin yaratıcısı Sevgili Esra'nın (Kırkavak) deyişiyle çocuklarımız

‘Kaplumbağa watermelon’ı nibble ediyor!’

diye konuşmasın diye de elimizden geleni yapıyoruz!:)

Peki çok dilliliği korumak gerçekten önemli mi ve neden önemli?

Bu aydan itibaren,benzer konularda çalışmış bilim insanlarının çalışmalarını (benim gibi bu konuya merakınız olduğunu varsayarak) sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım ilgiyle okursunuz.

iki/cok dilli cocuk kartonkinder children carrying hello cardas in different languages

İKİ DİLLİLİĞİN ÖNEMİ VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

1-Algısal ve zihinsel avantajlar

İki dilli olan bireyler, iki farklı dil arasında gidiş geliş yaparlar. İki dillilerin beyinleri çok aktif ve esnektir. İki dilliler, matematiksel kavramları anlama ve sözcük problemlerini daha kolay çözebilme becerilerine sahiplerdir. Üstelik iki dilliler üstün düşünme becerileri geliştirebilmede avantajlılardır. Mantığı kullanabilme, odaklanma, hatırlama ve karar almada, dil üzerine düşünme ve diğer dilleri öğrenmede tek dillilere göre daha fazla beceriye sahiplerdir. Bunun yanında araştırmalar göstermektedir ki iki dillilik, Alzheimer hastalığının gelişmesini de geciktirebilmektedir.

2-Sosyal ve Duygusal Avantajlar 

İki dilli olmak çocukların tüm ailesiyle, kültürüyle ve çevresiyle olan ilişkilerini güçlendirir. Bunların hepsi çocukların gelişen kimliklerinin anahtar parçalarıdır. 

İki dilli çocuklar ayrıca ikinci dillerinde arkadaşlar edinebilir yakın ve güçlü ilişkiler kurabilirler. Özellikle giderek çeşitlenen toplumlarda, bu önemli bir beceridir. Sonuç olarak yakın zamandaki araştırmalar şunu ortaya çıkarmıştır: İki dilli olarak büyüyen çocuklar, kendilerini daha kolay kontrol etme becerisi gösterirler. 

Bu da okul başarısında anahtar bir öneme sahiptir.

3-Akademik avantajlar

Okula hazır olma ve okul başarısı iki dil öğrenen çocuklarda doğrudan ana dilini bilmeye, öğrenmeye, bu alanda yetkin olmaya bağlıdır.

İki dilli çocuklar akademik olarak birçok alanda pek çok fayda sağlarlar. İki dil arasında gidip gelebildiklerinden dolayı karşılaştıkları problemleri çözerken daha esnek düşünme yaklaşımları geliştirebilirler. Ayrıca iki farklı dilde okuma ve düşünme becerileri çok daha yüksek soyut düşünme becerilerini de teşvik eder. Bu da öğrenme alanında çok önemlidir.

Mevcut araştırmalar göstermektedir ki birden fazla dil kullanan insanlar, gereksiz bilgiyi yok saymada çok daha başarılıdır ve bu fayda 7 aylıktan itibaren başlar. İkinci bir dilde düşünebilme becerisi insanları ön yargılardan ve kısıtlı düşünebilmekten uzaklaştırır. Şu da önemlidir ki kendi anadilinde okumayı öğrenen çocuklar, ikinci bir dili öğrenirken üzerine kurabilecekleri güçlü bir temel oluştururlar. Okuma konusundaki bilgilerini çok kolay bir şekilde ikinci dillerine aktarabilirler.

4-Küresel avantajlar

Dünyadaki nüfusun yarısı en azından iki dili ya da daha çok dili konuşabilmektedir. Küresel toplumda bunun birçok avantajı vardır. İki dilli yetişkinler tek dillilere göre daha fazla iş fırsatı elde ederler. İki dilli bireyler ayrıca şu fırsatlara sahiptir: Küresel topluma daha fazla katılabilme fırsatı, daha fazla yerden daha fazla bilgi edinebilme ve dğer kültürler hakkında daha fazla şey öğrenebilme fırsatlarına sahiptir.

Görüldüğü üzere iki dillilik, bireylere farklı alanlarda getirileri olan önemli bir beceridir. İki dillilik, kısa vadede zihinsel ve sosyal; uzun vadede ekonomik, kişiler arası ve kültürel avantajlar sağlar. Bu konuda yapılan yeni çalışmalar sayesinde iki dilliliğin faydaları listesi sürekli gelişmektedir.

Yazan: Dr. Gülşat Bican, University of Copenhagen, Kopenhag, Danimarka
Kaynak; İki Dilli Olmanın önemi ve aileler için iki dillilik stratejileri/ Importance of being bilingual and bilingual strategies for families (2017) isimli makaleden alıntıdır.

 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Wishlist Products

You have no items in wishlist.